توضیحات کامل :

پایان نامه رشته هنر با موضوع " طرح اشیاء در تمدن اسلامی _ فرش "


   فهرست :

       مقدمه

       فرش ایران

       فرش ایران در دوران پهلوی

       تاریخ فرش پهلوی

       قاجار

       زندیه

       افشار

       صفویان

       تیموریان

       ایلخانیان

       سلجوقیان

       قرون اولیه هجری پس از نفوذ اسلام وحکومت خلفای عرب

       ساسانیان

       اشکانیان

       فرشبافی در دوره هخامنشیان

       دوره مفرغ

 

مقدمه
فرش ایران بر آمده از هنر اصیل و قدمت آداب ها و رسوم  زیبای ایرانی می باشد. فرش ایرانی با نقوش و تزئینات خیالی باغ گونه خود به جان و روح انسان ، توان زندگی را هدیه می کند.
با توجه به مطالعات انجام شده توسط محققین و کارشناسان هنری، اولین فرش یافت شده به نام پازیریک به ایران و بافنده ایرانی اختصاص دارد. پس این هنر در مملکت و سرزمین ما دارای اعتبار و اصالت خاصی می باشد.
فرش ایران در دوران های مختلف و زمان های گذشته دارای تاریخ و اتفاق هایی می باشد که اطلاع داشتن از آنها باعث می گردد تا به اصل هنر ، قدمت هنر و به خدای عشق هنر برسیم.
در این مجموعه به بررسی هنری و اقتصادی فرش ایران در دوره پهلوی می پردازیم تا بیشتر بدانیم و قدردان این هنر و دستان توانمند راهی آن باشیم...